Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2010

dziudek
10:51

http://wiadomosci.onet.pl/2189005,11,koziej_to_grozi_katastrofa_nato,item.html

"Dla Polski oznaczałoby to poważne osłabienie najważniejszego zewnętrznego filaru naszego bezpieczeństwa" - nie no jaja... widzę naiwniaków nie brak...

March 22 2010

dziudek
02:13
LOL soup.io o sobie przypomina jak przez miesiąc nic się nie napisze ^^"

February 21 2010

dziudek
15:36
Podobno filmowcy w każdej nocnej scenie specjalnie rozlewają wodę by uzyskać dodatkowe odbicia - tak przypatrzyłem się w paru filmach i rzeczywiście - ładna pogoda, a mokro wszędzie ;P

February 13 2010

dziudek
21:15

"Naukowcy ustalili czy słonie biegają, czy chodzą"

Tak jakby nie było większych problemów ;P
Tags: rotfl
dziudek
14:34
dziudek
11:34
Play fullscreen
Niezapomniany komentarz
Reposted bybibisi bibisi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl